Metsa-Abc-11.jpeg
  • January 25, 2022 7:40 am
  • Estonia
0

MetsaAbC on metsa ülestöötamise ja metsa ostmisega tegelev ettevõte, mille meeskonnal on rohkem kui kahe aastakümne pikkune kogemus kohalikul metsaturul. Erinevate teenuste hulgas, mida nad metsa majandamiseks osutavad, hõlmavad hakke ostmist virnastatud võsa kujul või raiejäätmete ostmist. Samuti ostetakse või ostetakse kinnikasvanud muru ja haritavat maad või võsastunud raiesmik id, millest võiks hakkepuidu tootmiseks kasu olla.

Metsa ABC müüb metsa majandamise käigus raiutud puidu kogu ja toodab laotud võsast või raiejäätmetest hakkepuitu. Ümarpuidu ja hakkpuidu hind otsustatakse juba enne raietööde läbiviimist ning töid tehakse otsustatud hinna alusel. Kuna nad on ka metsateenistuses töötades alati kursis metsaturuga, siis soovitavad nad ka metsaomanikele õiget aega metsa müügiks. Lisateabe saamiseks külastage saiti – www.metsaabc.ee/

Features:

  • MetsaAbC on metsa ülestöötamise ja metsa ostmisega tegelev ettevõte, mille meeskonnal on rohkem kui kahe aastakümne pikkune kogemus kohalikul metsaturul.

Location

Anija vald, Pillapalu küla,, Masti Masti,74502,Estonia

Location

Anija vald, Pillapalu küla,, Masti Masti,74502,Estonia

Leave a Review

Your email address will not be published. Required fields are marked *