Vosa-ost
  • January 5, 2022 9:11 am
  • Estonia
New

MetsaABC on Eesti kohaliku metsandusturu parim metsa ülestöötamise ja majandamise teenuse pakkuja. Nende teenuste hulka kuulub hakkepuidu ost laotud võsaostudena ja raiejäätmete kokkuost. Puiduhakke tootmiseks sobivad hästi paju- ja lepavõsa ning muud vähemväärtuslikud puuliigid. Samuti ei sobi saematerjaliks parasiitide või mädaniku tõttu erinev puit. MetsaABC saab pakkuda parima hinna põõsaostu jaoks, kuna neil on otsene kokkupuude koostootmisjaamadega. Teenuste kavandamisel jälgitakse, et arvestataks kliendi nõuete, ootuste ja visiooniga pakkuda parimat võimalikku teenust. Metsa majandamisel võib nõuda erinevaid raieid, mis on valgustusraie, harvendusraie, lageraie, vahelduvraie. Hind lepitakse kokku ümar- ja hakkpuidu alusel enne metsa majandamiseks.

Location

Anija vald, Pillapalu küla, Masti,74502,Estonia

Location

Anija vald, Pillapalu küla, Masti,74502,Estonia

Leave a Review

Your email address will not be published. Required fields are marked *